Shkolla mesme profesionale "Feriz Guri dhe Vëllezërit Çaka" Kaçanik

Të rejat e ngjarje

OFERTIMI PËR FOTO-MATURA 2013/14

 

 

PËRMBAJTJA OFERTUESE: 2 Pano kolektive përmasash standarde reklame  (1 pano kl.XII dhe 1 pano kl.XIII),1 fotografi personale me ngjyra (10x15),4 foto për indeks dhe dokumentacione tjera,1 kartë identiteti me emblemen e shkollës(në formë vizitkarte),pano e madhe të gjeneratës dhe nga 1 CD të inçizimit të mbrëmjes për nxënës 

Për ma tepër .....kliko këtu

Projekti i Emblemes se Shkolles

 

Çaste nga manifestimi  i festave të 7@8 Mars 2014

Quizi -7 mars 2014